skip to Main Content

Dit doet onze dorpscoöperatie!

Ieder jaar ontvangt onze gemeente geld om in ons dorp het nodige onderhoud te plegen en leuke activiteiten te organiseren. In de meeste gemeenten besluit de overheid zelf wat er met dit budget gedaan wordt. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het repareren van straten of fietspaden, het plaatsen van nieuwe speeltoestellen of het onderhoud van een park binnen het dorp.

In Nieuw-Dordrecht is enkele jaren geleden de dorpscoöperatie opgericht. Deze dorpscoöperatie neemt sommige taken van de gemeente over en krijgt daarvoor een bepaald budget. Een dorpscoöperatie mag zelf bepalen waar dit budget aan wordt besteed. De dorpscoöperatie wordt gevormd door inwoners van het dorp. Hierdoor krijgen de inwoners meer inspraak kunnen ze voor een deel hun dorp inrichten zoals ze zelf willen.

Het bestuur: Advies

De dorpscoöperatie van Nieuw-Dordrecht heeft een bestuur van zes inwoners. Zij vergaderen één of twee keer per maand. Hun taak is om de ledenraad te adviseren. Het bestuur van de dorpscoöperatie valt eigenlijk onder de ledenraad. Zij luisteren naar de belangen en ideeën van mensen in het dorp en stellen daarvoor budget te beschikking. Op dit moment wordt het bestuur van de dorpscoöperatie gevormd door:Jeroen Karstenberg, Berend Snoek en Jos Rep.

De ledenraad: Klankbord

De ledenraad van de dorpscoöperatie is het klankbord. Zij spelen de ideeën door naar het bestuur en zorgen ervoor dat ze goed onderbouwd worden. Hierdoor heeft iedere inwoner van Nieuw-Dordrecht inspraak en kunnen de wensen die er zijn ook echt in vervulling gaan. Hoe groot of klein het idee ook is, de ledenraad neemt alle ideeën serieus en als er genoeg animo voor is worden deze voorgelegd aan het bestuur. Vervolgens kan het bestuur aan het idee een budget toekennen, waardoor het samen met een werkgroep(en) worden uitgevoerd.

De werkgroep: Oplossingen

De werkgroep houdt in de gaten welke ideeën en problemen er in het dorp leven en zoekt naar creatieve en innovatieve oplossingen. Alles wat de werkgroep zelf kan uitvoeren, wordt in teamverband opgepakt.

‘Als de gemeente ziet dat wij dit allemaal zelf kunnen, dan komen ze over de brug, dat weet ik zeker. Maar we hebben ook mensen nodig…

‘Als je iets nieuws probeert, dan heb je altijd een paar keer nodig om daar mensen enthousiast voor te maken. Dat is helemaal niet erg. Ik…

‘Ik ben vrijwilliger van het eerste uur en het is dankbaar werk. De dorpscoöperatie heeft bijvoorbeeld mooi gereedschap voor ons geregeld. Dat maakt het werk op…

‘Ik denk dat de dorpscoöperatie een hele goede toevoeging is; alles onder één grote paraplu in plaats van allemaal losse eilandjes.’

Back To Top