skip to Main Content

Samen kunnen we méér doen met minder

De achtergronden van onze dorpscoöperatie

We waren eraan gewend geraakt. Een overheid die alles voor ons, onze gezinnen, ons dorp, onze provincie, ons land en zelfs heel Europa regelde. De overheid wist immers wat goed voor ons was. Die tijden zijn voorgoed veranderd. We gaan steeds meer van een verzorgingsstaat naar een ‘participatiesamenleving’. Om die reden is onze dorpscoöperatie opgericht. In deze krant leest u er alles over én u kunt zich aanmelden als lid!

Er zijn twee belangrijke redenen om een dorpscoöperatie op te richten. Ten eerste is er steeds minder geld om onze dure verzorgingsstaat in stand te houden. De zorgkosten rijzen bijvoorbeeld de pan uit. En zo wordt bijna alles duurder. De overheid legt daarom meer verantwoordelijkheden bij onszelf neer. We moeten meer voor onszelf opkomen. Daarom moeten we op zoek gaan naar manieren om meer werk te doen met minder geld.

Maar ten tweede is een participatiesamenleving ook heel waardevol. Participeren, oftewel deelnemen, zorgt er ook voor dat we meer naar elkaar omkijken, onze eigen ideeën gaan ontwikkelen, soms letterlijk ‘ons eigen stoepje gaan schoonvegen’, meer uitgedaagd worden om na te denken wat we eigenlijk willen met onze buurt, dorp of stad. Daarom worden er in ons land steeds meer dorpscoöperaties opgericht. Nu dus ook in ons dorp, Nieuw-Dordrecht. En het mooie is, het hoeft niet voor niets. We mogen zelf beslissen over ‘ons’ potje met geld.

Dorp beslist zelf over een deel van het budget

Nieuw-Dordrecht is een pilot dorp in Emmen dat zelf mag meebeslissen over de besteding van budgetten in onze dorpen en wijken. In 2017 ontvangt Nieuw-Dordrecht € 38.000 dat besteed kan worden aan zaken die we in ons dorp belangrijk vinden.

Werkgroepen ontwikkelen nieuwe ideeën

Om een juist beeld te krijgen van de behoeften binnen het dorp, zijn er in Nieuw-Dordrecht verschillende werkgroepen actief. Zij brengen situaties in het dorp in kaart die gevaarlijk zijn of waar verbetering in kan komen. Dit kan gaan over kleine dingen als losliggende stoeptegels, maar ook het opnieuw inrichten van het NAM-park kan aan bod komen.

De werkgroepen laten aan het bestuur van de dorpscoöperatie weten wat ze zouden willen veranderen in het dorp. Ook ontwikkelen ze daarvoor plannen. Op deze manier kan het bestuur met de nieuwe plannen aan de slag gaan. Doel is om samen nieuwe ideeën te bedenken waardoor ons dorp leuker, veiliger en mooier wordt. Maar er is ook voldoende ruimte om Nieuw-Dordrecht mooi aan te kleden en ons dorp nóg duurzamer te maken.

Waarover kunnen we zelf beslissen?

  1. De inrichting van het Nam park hangt volledig af van de wensen van Nieuw-Dordrecht. Alles is nog mogelijk en de dorpscoöperatie staat open voor iedere suggestie!
  2. De verkeersveiligheid binnen Nieuw-Dordrecht is een belangrijk agendapunt van de dorpscoöperatie. Hebt u ideeën om onze wijk veiliger te maken? Vertel het de dorpscoöperatie.
  3. De werkgroep die actief is op het kerkhof zou het ontzettend leuk vinden om nog meer leden te verwelkomen! Als lid van de werkgroep kunt u meebeslissen!
  4. De dorpscoöperatie is er om uw ideeën een plaats te geven binnen de buurt, en daarom kunt u over alles wat binnen Nieuw-Dordrecht plaatsvindt meebeslissen. Laat uw stem daarom ook gelden.

Wilt u meehelpen? Meld u dan aan!

Wilt u het werk van de dorpscoöperatie steunen? Meld u dan gratis aan! Dan kunt u meepraten, lid van een werkgroep worden of zelfs uw eigen werkgroep oprichten!

Back To Top